Hírek

Meghívó!

Meghívó

 

 

Tisztelt Horgásztársam!

 

Az alapításának 70. évfordulóját 2016-ban ünneplő Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének Vezetősége nevében tisztelettel meghívom az egyesület alábbi helyen és időpontban, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából megtartandó közgyűlésére:

 

 • közgyűlés időpontja: 2016. január 23. szombat 1500
 • közgyűlés helye: Városi Művelődési Központ Dunaföldvár Ilona u. 9.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv hitelesítő, továbbá két fő szavazatszámláló megválasztása

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

 1. Elnöki Beszámoló a 2011-15 közötti munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

 1. Titkári beszámoló a 2011-15 közötti munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Farkas László titkár

 1. Vezetőségi tagok beszámolója a 2011-15 közötti munkájukról, elvégzett feladataikról

Előadó: Müller Attila, Vidács Attila, Pala Attila, Vidács László, Tóth László

 1. Ellenőrző bizottság elnökének beszámolója a 2011-15 közötti munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Tóth Norbert EB elnök

 1. Fegyelmi bizottság elnökének beszámolója a 2011-15 közötti munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Téglár István FB elnök

 1. Fióktelep létesítése Solt külterület 0252/5 helyrajzi szám alatt felvett horgásztanya megjelölésű ingatlanon

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

 1. Alapszabály módosítása és elfogadása az új PTK előírásainak és egyéb vezetőségi javaslatoknak megfelelően a meghívóhoz csatolt alapszabály tervezet alapján

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

 1. Küldöttek megválasztása határozott 5 éves időtartamra

Előadó: Nikl Béla

 1. A vezetőségi tisztségviselők, az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai, a Fegyelmi Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai megválasztása határozott 5 éves időtartamra

Előadó: Nikl Béla

 1. 2016-os év gazdálkodási és feladattervének elfogadása. Tájékoztató aktuális, folyamatban lévő ügyekről

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

 1. Egyebek, tagok hozzászólásai, kérdései

 

Az egyesület tájékoztatja, hogy a 2016. január 23. napján 15.00 órakor tartandó közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, abban az esetben a megismételt közgyűlést a fenti napirendi pontokkal és helyen 2016. január 23. napján 15.30 órakor tartja az egyesület. Tájékoztatom, hogy az azonos napirendi pontokkal meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

Dunaföldvár, 2016. január 2.

 

 

 

                                                                            Kiss Lajos Csaba

                                                                                     Elnök

Csatolva:

-          módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű előkészített Alapszabály tervezet

-          elnöki beszámoló

-          2016-os gazdálkodási és feladat terv

-          jelöltek listája