Hírek

Meghívó közgyűlésre!

 

Meghívó

  

Tisztelt Horgásztársam!

 

Az alapításának 75. évfordulóját 2021-ben ünneplő Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének Vezetősége nevében tisztelettel meghívom az egyesület alábbi helyen és időpontban, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából megtartandó közgyűlésére:

 

  • közgyűlés időpontja: 2021. augusztus 24. kedd 800
  • megismételt közgyűlés időpontja: 2021. augusztus 27. péntek 1700
  • közgyűlés helye: Egyesület Horgásztanyája Solt 0252/5 hrsz.

 

Napirendi pontok:

 

1.    Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv hitelesítő, továbbá két fő szavazatszámláló megválasztása

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

2.    Elnöki Beszámoló a 2016-21 közötti munkáról, elvégzett feladatokról, tájékoztatás 2021-2026 közötti tervekről, elképzelésekről

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

3.    Vezetőségi tagok beszámolója a 2016-21 közötti munkájukról, elvégzett feladataikról

Előadó: Müller Attila, Farkas László, Pala Attila, Dorkó Károly, Tóth László, Úr Tibor

4.    Ellenőrző bizottság elnökének beszámolója a 2016-21 közötti munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Csesznek János EB elnök

5.    Fegyelmi bizottság elnökének beszámolója a 2016-21 közötti munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Vagyon Miklós FB elnök

6.    Alapszabály módosítása és elfogadása a PTK előírásainak és egyéb vezetőségi javaslatoknak megfelelően a meghívóhoz csatolt alapszabály tervezet alapján

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

7.    Küldöttek megválasztása határozott 5 éves időtartamra

Előadó: Nikl Béla

8.    A vezetőségi tisztségviselők, az Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai, a Fegyelmi Bizottság elnöke, tagjai és póttagjai megválasztása határozott 5 éves időtartamra

Előadó: Nikl Béla

9.    2021-es év várható történései, tájékoztató aktuális, folyamatban lévő ügyekről, új vezetőségi tagok bemutatkozása

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

10.Egyebek, tagok hozzászólásai, kérdései

 

Az egyesület tájékoztatja, hogy a 2021. augusztus 24. napján 800 órakor tartandó közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, abban az esetben a megismételt közgyűlést a fenti napirendi pontokkal és helyen 2021. augusztus 27. napján 1700 órakor tartja az egyesület. Tájékoztatom, hogy az azonos napirendi pontokkal meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

 

Dunaföldvár, 2021. augusztus 5.

 

 

                                                                             Kiss Lajos Csaba

                                                                                      Elnök

 

Az alábbi mellékletek letölthetőek az egyesület honlapjáról. www.soltikisduna.hu

-         módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű előkészített Alapszabály tervezet

-         elnöki beszámoló

-         jelöltek listája