Hírek

Meghívó Közgyűlésre! 2022.05.27

 

 

 

Tisztelt Horgásztársam!

  

A Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének Vezetősége nevében tisztelettel meghívom az egyesület alábbi helyen és időpontban, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából megtartandó közgyűlésére:

 

  • közgyűlés időpontja: 2022. május 27. péntek 17:00

Határozat képtelenség esetére a következő időpontra hívom ismételten össze

  • Megismételt közgyűlés időpontja: 2022. május 27. péntek 17:30

Közgyűlés helye: Egyesület Horgásztanyája Solt 0252/5 hrsz.

  

Napirendi pontok:

 

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két fő jegyzőkönyv hitelesítő, továbbá két fő szavazatszámláló megválasztása

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

  1. Elnöki Beszámoló a 2021 évi munkáról, elvégzett feladatokról, tájékoztatás 2022-es tervekről, elképzelésekről

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

  1. Vezetőségi tagok beszámolója a 2021 évi munkáról, elvégzett feladatokról, tájékoztatás 2022-es tervekről, elképzelésekről

Előadó: Müller Attila, Dorkó Károly, Reichert János, Gelencsér Péter, Kun János, Pogány Gábor

  1. Ellenőrző bizottság elnökének beszámolója a 2021 évi munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Csesznek János EB elnök

  1. Fegyelmi bizottság elnökének beszámolója a 2021 évi munkáról, elvégzett feladatokról

Előadó: Úr Tibor FB elnök

  1. Egyesület fegyelmi szabályzatának az elfogadása

Előadó: Kiss Lajos Csaba elnök

  1. Egyebek, tagok hozzászólásai, kérdései

 

 

Az egyesület tájékoztatja, hogy a 2022. május 27. napján 1700 órakor tartandó közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, abban az esetben a megismételt közgyűlést a fenti napirendi pontokkal és helyen 2022. május 27.  napján 1730 órakor tartja az egyesület. Tájékoztatom, hogy az azonos napirendi pontokkal meghirdetett megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

 

Dunaföldvár, 2022. 05. 12.

 

                                                                 Kiss Lajos Csaba

                                                                         Elnök