Hírek

2021. évi egyszerűsített mérleg

 

 

 

 

 

Adószám:

19953717-1-17

Regisztrációs szám:

PK.60.195/1989.              

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Beszámolási időszak: 2021.01.01.-2021.12.31

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

01.

A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)

20 040

23 798

02.

I.  Immateriális javak

0

0

03.

II. Tárgyi eszközök

20 040

19 125

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

05.

B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)

4 081

4 673

06.

I.  Készletek

0

0

07.

II. Követelések

5

0

08.

III.Értékpapírok

0

0

09.

IV. Pénzeszközök

4 081

4 673

10.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)

24 126

23 798

11.

C.  Saját tőke (12-16. sorok)

24 126

23 798

12.

I.  Induló tőke / Jegyzett tőke

883

883

13.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

29 470

23 242

14.

III.Lekötött tartalék

0

0

15.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-6 227

-327

16.

V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

17.

D.  Tartalék

0

0

18.

E.  Céltartalékok

0

0

19.

F.  Kötelezettségek (20+21. sor)

0

0

20.

I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

21.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

22.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)

24 126

23 798

 

Adószám:

19953717-1-17

Regisztrációs szám:

PK.60.195/1989.              

Eredménylevezetés - Alaptevékenység az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Beszámolási időszak: 2021.01.01.-202.12.31

 

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

A.

Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I.+II. sor)

46 109

45 500

I.

Pénzügyileg rendezett bevételek

46 109

45 500

 I.1.

- ebből: támogatások

8 303

5 396

 I.1.A.

- alapítói

0

0

 I.1.B.

- központi költségvetési

0

0

 I.1.C

- helyi önkormányzati

4 500

387

 I.1.D.

- egyéb

3 803

5 009

 I.2.

- tagdíj

2 816

2 914

 I.3.

- egyéb bevételek

34 990

37 190

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

B.

Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI)

52 336

45 827

III.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások

51 203

43 597

IV.

Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

V.

Ráfordítást jelentő elszámolások

1 133

2 230

VI.

Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

0

C.

Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI)

-5 094

1 903

D.

Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V)

-1 133

-2 230

E.

Adózás előtti eredmény (((I+II)-(III+IV+V))

-6 227

-327

F.

Fizetendő társasági adó

0

0

G.

Adózott eredmény (E-F)

-6 227

-327

H.

Jóváhagyott osztalék

0

0

I.

Tárgyévi eredmény (G-H)

-6  227

-327

 

Adószám:

19953717-1-17

Regisztrációs szám:

PK.60.195/1989.              

Tájékoztató adatok - Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Beszámolási időszak: 2021.01.01.-2021.12.31.

 

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

A.

Központi költségvetési támogatás

376

443

B.

Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás

4 500

387

C.

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

D.

Normatív támogatás

0

0

E.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

376

443

F.

Közszolgáltatási bevétel

0

0

G.

Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele

46 109

45 500

H.

Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében felmerült pénzkiadás, ráfordítás

8878

11 152

I.

Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás

(kiadás)

 

4665

5 016

 

– ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

0

0

 

Dunaföldvár, 2022.05.05